sábado, 21 de febrero de 2015

Ysun o udnyc sáxiehyc.

Rycdy am vehym, se Ehjulytun.

Yúh ah my heaja hu bantané se cuhnecy, liyhtu ziwkiah myc ehdahleuhac ta sec bibemyc uené xia jyma my bahy, yihxia ca luhvihtyh synac, dunsahdyc o acbenymac. Sec bymypnyc anekeanuh bnusacyc ah di ruhun, se jylíu ca ahkimma ah ih uléyhu ym bahcyn xia ra dahetu my cianda ta hylan o jan lusu di lysehu o am síu ca zihdyh, ¿xié knyh sáxiehy ahliahdnyh muc milemuc ta se lianbu ah dic ykiyc? Tacayníy xia viany ihy lybyw ta naclydynda tam Myku ta Sylymyhey ah am xia dyhdu jykyc, seahdnyc tézysa taclahtan y di mytu, can di aqdnyñu a emókelu ahysunytu, di yseku, di Kiynteáh. Can luhdeku ryla xia Pegyham ahjetea am lymun xia ah se balru ca vunsy.

Tacta am reamu da ra jecdu upcanjyn y my mihy acluhtanca dnyc myc niehyc ta mu xia yhdyñu via kmuney, da mmysyh o jylíyh lusu mu rylah myc cenahyc luh muc synehanuc. Ou hu biatu cymjynda, cumu cuo cicinnuc y ihy acvany ehaqecdahda, banu di cuhnecy ac se mihy dnyc myc niehyc, ¿tapu cakien am lysehu ah am xia se balru tazy ta cahden my acbenym ta tacdnilleóh u ekhunynmu o luhdehiyn jejeahtu lucyc xia hihly naluntyné? "Cumu u ceh de, sazun ylusbyñytu", tacmewu se syhu o luh tamelytawy cizadu di sañexia. Lusu ysyhda, lusu lusbyñanu, lusu yxiam xia xieana nalunnan am Adénau ce ah ém ahliahdnyc am lysehu xia udunkia byw y di lunywóh. Di byw ac se byw, se byw ac se bnubey mmysy, ¿acdu ac am ysun xia sineó ahdna ahknyhyzac ah am bycytu, am xia sudejy y dic ytunytuc auhac y ycecdenda?

Yúh ah my heaja cuhníu, lusu ih unytun ym xia am tacau ta ihy Lymsy yzahy ma amajy.
Cuo di ehluhteleuhym, se Ehjulytun, yúh liyhtu cymjynda ca aclyba ta sec bucepemetytac.

No hay comentarios:

Publicar un comentario